Pracownicy Pracowni Dydaktyki Biologii

dr Marek Kaczmarzyk

Kierownik Pracowni, starszy wykładowca

Jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

  • Tel: (32) 359 - 11 - 69
  • Adres: pokój 24b (parter) - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, Katowice.

dr Marian Biczycki

Starszy wykładowca

Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 30 lat zajmuje się anatomią człowieka. Jego zainteresowania koncentrują się wokół neuroendokrynologii (hormony mózgu). Jest autorem wielu podręczników z anatomii.

Interesuje się zoologią, szczególnie gadami. Kilka z nich sam hoduje. Z Jego zainteresowaniami zoologicznymi związana jest pasja podróżowania. Odwiedził już Południową Afrykę, Centralną (Czarną) Afrykę i Północną Afrykę. Kolejną podróż dr Biczycki planuje ponownie do Afryki – do Kamerunu.

  • Tel: (32) 359 - 14 - 07
  • Adres: pokój 24a (parter) - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, Katowice.

mgr Krzysztof Chyżak

Koordynator Projektów Unijnych

Biolog, wykładowca Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego – Wszechnicy Śląskiej oraz pracownik  Pracowni Dydaktyki Biologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Popularyzator nauki, organizator letnich półkolonii dla dzieci. Autor publikacji z zakresu neurodydaktyki oraz kryminalistyki i medycyny sądowej. Prowadzi badania nad rozwojem moralności u dzieci i nastolatków a także nad określeniem pojemności pamięci roboczej u dzieci w różnych grupach wiekowych. Swoje zainteresowania naukowe skupie m.in na: fizjologii człowieka, neurobiologii, neurodydaktyce i neuropsychologii.

  • Tel: (32) 359 - 11 - 84
  • Adres: pokój 031 (niski parter) - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, Katowice.

mgr Mariusz Rozpędek

Pracownik inżynieryjno - techniczny

Biolog, pracownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji z zakresu neurodydaktyki i biologii ewolucyjnej. Specjalista od spraw związanych z technologią, informatyką i sprzętem elektronicznym. Operator kamer i montażysta.

  • Tel: (32) 359 - 12 - 13
  • Adres: pokój 031 (niski parter) - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, Katowice.