Nasze działania

Pracownia Dydaktyki Biologii tworzy, bądź partycypuje w tworzeniu następujących inicjatyw:

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

sympozjum-gole-2

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki jest jednym z głównych działań organizowanych przez Pracownię Dydaktyki Biologii.

Celem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego NEURODYDAKTYKI jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematy główne konferencji dotyczą zagadnień związanych z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”. W ramach konferencji zastanowimy się m.in. nad znaczeniem i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetem nauczyciela, znaczeniem płci w osiągnięciach szkolnych (neuroseksualność człowieka), biologicznymi podstawami oceniania, znaczeniem kompetencji jakie kreuje szkoła poza jej środowiskiem społecznym, mózgami uczniów i ich nauczycieli, wpływem TIK na rozwój i funkcjonowanie mózgu, komunikacją w aspekcie neurobiologicznym (zwłaszcza w kontekście znaczenia mechanizmów lustrzanych). Do uczestnictwa zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli Oświaty oraz innych zainteresowanych tematyką.

Zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i ogólnej, prowadzone w ramach Bloku Kształcenia Nauczycieli

bknPracownia Dydaktyki Biologii prowadzi zajęcia z zakresu dydaktyki przedmiotowej i ogólnej, będące realizacją III modułu kształcenia w zakresie nabycia uprawnień do nauczania przedmiotów przyroda w Szkole Podstawowej, Biologia w Gimnazjum i Szkołach Ponadgimnazjalnych, oraz Przyroda w Szkołach Ponadgimnazjalnych.

Współpraca z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym – Wszechnicą Śląską

utn_logo_kolor-01

Pracownicy Pracowni Dydaktyki Biologii prowadzą zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane w ramach działalności Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego – Wszechnicy Śląskiej. Zajęcia te dedykowane są zorganizowanym grupom młodzieży. Prócz tego, we wrześniu każdego roku, organizujemy Spotkania z Nauką – półtora godzinne pokazy organizowane dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło do tej pory przeszło 20 000 uczestników. Natomiast podczas wakacji letnich, organizujemy Wakacyjne Spotkania z Nauką – półkolonie naukowe, dedykowane dla uczniów szkół podstawowych.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim Nauczycieli

usn_print_small

Dr Marek Kaczmarzyk prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych z zakresu neurodydaktyki. Tematy szkoleń to:

  • Dwa mózgi w szkole albo dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?
  • Mechanizmy lustrzane – dlaczego uczniowie wolą pogodnych nauczycieli?
  • Pamięć i uwaga
  • Memetyka szkolna. Autorytet memetyczny i „rozproszona” istota wychowania

W razie chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – telefon: (32) 359 – 21 – 45, mail: cku@us.edu.pl