Najważniejsze publikacje

 • Kaczmarzyk M., W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Praktyczny wymiar neuronauk w praktyce szkolnej. (w red. Mazurkiewicz G., Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.
 • Kaczmarzyk M., Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania. (w red. Mazurkiewicz G., Edukacja jako odpowiedź.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.
 • Kaczmarzyk M., Inżynieria memetyczna w szkole. W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny 15. Katowice 2014.
 • Kaczmarzyk M., Słowo, ewolucja i wychowanie, czyli język jako przedłużenie mechanizmów lustrzanych. (w red. Welskop W., Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości), Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Edukacji o Zadrowiu w Łodzi 2014.
 • Kaczmarzyk M., Francikowski J., Łozowski B., Rozpędek M., Sawczyn T., Sułowicz S. The bit value of working memory. Psychol. Neurosci. vol.6 no.3 Rio de Janeiro July/Dec. 2013.
 • Kaczmarzyk M., From Neurobiology to Memetic Authority, (w red. Potyrała K, Rożej-Pabijan E., Science – Society – Didactics), Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 2013.
 • Kaczmarzyk M., Kopeć D., Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i nauczania, (w red. Mazurkiewicz G., Jakość edukacji. Różne perspektywy), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
 • Kaczmarzyk M., Dydaktyka ewolucyjna czyli darwinizm w szkolnej ławie, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2009.
 • Kaczmarzyk M., Kopeć D., Szympans w szkole – dydaktyka ewolucyjna, „Edukacja i dialog” 10/2008.[1]
 • Kaczmarzyk M., Kopeć D., Matematyk i poetka czyli płeć w szkole, „Edukacja i dialog” 4/2008.[2]
 • Kaczmarzyk M., Kopeć D., Tak zwane zło czyli ściąga w szkole, „Edukacja i dialog” 3/2008.[3]
 • Kaczmarzyk M., Kopeć D., Darwin w świecie memów. Co łączy geny, plotki i wirusa komputerowego?, „Biologia w szkole” 2/2008