O Pracowni

Historia jednostki zajmującej się kształceniem w zakresie dydaktyki przedmiotów bloku przyrodniczego, rozpoczęła się w 1981 roku, kiedy to powstała Katedra Metodyki Nauczania Biologii, z decyzji ówczesnej Rady Wydziału, na czele z nowo powołanym Dziekanem – prof. dr hab. Mirosławem Makuszyńskim.

W 1996 roku, decyzją Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępując Katedrę Metodyki Nauczania Biologii, powołano do życia Pracownię Dydaktyki Biologii.

Pracownia Dydaktyki Biologii od 2000 roku do dziś, jest kierowana przez dra Marka Kaczmarzyka, Absolwenta Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, jednak na przestrzeni lat profil działania Pracowni ulegał pewnym zmianom.

Przez lata Pracownia Dydaktyki Biologii prowadziła kursy pedagogiczne, przeznaczone dla studentów Wydziału, którzy swoją przyszłość wiązali z pracą w szkole. Kursy te pozwalały na zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotów bloku przyrodniczego w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. W 2013 roku powstał Blok Kształcenia Nauczycieli, który ujednolicił kształcenie w zakresie uprawnień do nauczania w szkołach na całym Uniwersytecie Śląskim. Od tej pory, Pracownia prowadziła i prowadzi do dziś zajęcia z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej dla studentów tego kursu.

Ponad to, Pracownia przez cały okres swojej działalności prowadzi szkolenia i konferencje dla nauczycieli z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania. Jednak przez ten czas, nauka poczyniła znaczny postęp w zakresie nauczania jak uczyć. Powstała dyscyplina naukowa zwana neurodydaktyką, czy neuroedukacją, która stara się tłumaczyć jak uczyć, w oparciu o biologiczne podłoże ludzkiego organizmu, w szczególności w oparciu o wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu.

Pracownia wykorzystała tą wiedzę, tworząc w 2015 roku jedną z największych konferencji poświęconych neurodydaktyce w Polsce – Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki, które cyklicznie odbywa się w październiku każdego roku, ściągając nauczycieli z całej Polski.